Torsdag fikk Sildelaget nnmeldt sesongens første nordsjøsildfangst. «Sjøglans» hadde en fangst på 280 tonn tatt litt nord av Osebergfeltet. Dagen kom det to fangster til fra samme området og i tillegg hadde en av båtene også et kvantum med fisk tatt lengre sør i Nordsjøen.

Totalt er det innmeldt 1 940 tonn nordsjøsild så langt.

Silda som kommer fra Osebergfeltet ligger på 170 - 185 gram og med et snitt på 177 gram, mens den som ble tatt lengre sør hadde et snitt på 144 gram.

Fra de anleggene som mottok silda har Sildelaget fått vite at silda er i god kondisjon og vesentlig feitere i år enn i fjor på samme tid. Det er til dels mye åte i fisken, noe som lett kan avstedkomme med åtetæring, spesielt i den mindre silda.

Lørdag var det ingen båter på feltet, men nå søndag er ett titalls båter i aktivitet. Fra feltet får vi opplyst at det er lite fisk å se i dag.

Selv om den fisken som er tatt til nå ikke har hatt den riktige fettmengde og fasong til matjessild er det trolig like før dette fisket kan starte, skriver Sildelaget på sine nettsider. Matjeshallen i Egersund vil i alle fall være klar fra slutten av neste uke dersom det er fartøy som vil sette opp sildeprøver til denne anvendelsen.

Kommende uke forventer Sildelaget større deltagelse i fisket og forhåpentligvis gode fangster. Kjøperne har i alle fall signalisert at interessen er stor for nordsjøsild nå.