Fartøy som er interesserte i å delta i arbeidet med å samle søppel fra havet kan bruke påmeldingsskjemaet nedenfor.