Gjennom foredrag og praktiske demonstrasjoner vil forskere fra Havforskningsinstituttet, SINTEF og Nofima gi smakebiter fra forskningsverdenen.

Det vil blant annet handle om:
-nytt utstyr for fiskeleting og fangstidentifikasjon
-instrumenter og utstyr for redskaps- og fangstovervåkning
-ny prøvetakingsmetodikk
-slippemetodikk og overleving
-kvalitet og fangsthåndtering
-vektkontroll og Sensorfisk
-overpumping og kvalitet

og mye mer.

Det er FHF som arrangerer seminaret, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og SINTEF.

Endelig program og påmeldingsinformasjon kommer senere.