Bakgrunnen for at statsministeren no blir kopla inn er at Fiskeri-og kystdepartementet støttar planane om å bruke midlane i Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) til å finansiere det nye selskapet.