Møtet blir i Havforskningens kantine i høyblokken, Nordnesgaten 50 i Bergen tirsdag 2. desember kl.12.30

Programmet for møtet ser slik ut:

Velkommen v/ adm. direktør Tore Nepstad

Møteleder: forskningsdirektør Harald Loeng

1235 Hvorfor dette møtet og hva ønsker vi å få ut av det.
Forskningsdirektør Harald Loeng

1245 Fiskernes syn på forskningen. Hva venter de av oss?
Fiskarlaget

1300 Hvordan planlegger og gjennomfører Havforskningsinstituttet sine undersøkelser. Hva gjør vi på havet i dag?
Korte innlegg ved bestandsansvarlige toktledere
Diskusjon

1430 Pause

1445 Slik beregner vi bestandene av makrell, kolmule og nvg-sild i Norskehavet (inkludert ICES sin rolle).
Programleder Katja Enberg med kolleger
Diskusjon

1630 Havforskningsinstituttets planer for forskning og overvåkning framover. Hvordan kan fiskerne bidra til å styrke forskningen.
Hva skjer internasjonalt.
Forskningsdirektør Geir Huse

1715 Oppsummering
Forskningsdirektør Harald Loeng

1730 Enkel servering