Det er forskerne Erik Olsen, Lis Lindal Jørgensen og Harald Gjøsæter, ved Havforskningsinstituttet som på nettsidene til instituttet tar til motmæle mot Greenpeaceforslaget:

Greenpeace foreslår at det etableres et stort marint verneområde rundt hele Svalbard, Franz Josef Land og Severnaya Semlja i Barentshavet for å beskytte sårbare arktiske økosystemer mot bunntråling. Det er prisverdig at Greenpeace utfordrer arktiske land til å forvalte disse områdene på en bærekraftig og føre-var basert måte. Uheldigvis er det foreslåtte verneområdet verken faglig påkrevd eller det beste tiltaket for å verne det som er sårbart.

Bunntråling forbudt i sårbare områder
Bunntråling kan skade sårbar bunnfauna, og nettopp derfor forbyr Norge bunntråling i områder hvor steinkorallen Lophelia pertusa danner rev. I Barentshavet er det ingen slike steinkoraller, men en rekke andre arter og dyresamfunn som er sårbare for bunntråling. Våre analyser etter 10 år med kartlegging viser at sårbarheten hos bunndyrsamfunnene ikke er lik over hele området som Greenpeace nå foreslår vernet. Rundt Svalbard er en av tre undersøkte stasjoner svært sårbare (50