Ei viktig sak for Norge under årsmøtet i NAFO (Den nordvestatlantiske fiskerikommisjonen) er torskekvoten på Flemish Cap i 2016.

Frå oktober og utover kjem fiskeriforhandlingane tett som hagl:

5.-7. oktober: Norsk-russiske fiskeriforhandlingar
7.-9. oktober: Förhandlingar om uerkvotane näste år (Irmingerhavet og ICES-områda I og II)
14.-16. oktober: Kyststatforhandlingar om nvg-sild
20.-22. oktober: Kyststatmøte om makrell
I tillegg blir det kyststatforhandlingar om kolmulekvoten for 2016, men her er dato ikkje fastsett

9.-13. november: Årsmøte i NEAFC (den nordfaustatlantiske fiskerikommisjonen
16.-20. november: Første runde i fiskeriforhandlingane mellom Norge og EU
30. november-4. desember: Andre runde í forhandlingane mellom Norge og EU

I midten av desember er det tid for bilaterale forhandlinganr mellom Norge og Færøyane og Norge/Grønland.