TREPARTSFORUM
ILO er et tre-parts forum bestående av arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og regjeringer. Over 100 land var representert. Fra norsk side deltok avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåt på arbeidsgiversiden, Johnny Hansen fra Norsk Sjømannsforbund på arbeidstakersiden, og tre representanter fra Sjøfartsdirektoratet som regjeringsdelegater.

ALLE DELER AV ARBEIDSFORHOLDET
Konvensjonen dekker alle relevante sider av arbeidsforholdet, blant annet arbeidsavtaler, forsikring, sosiale sikkerhetsnett, forskudds- og avlønningsforhold, og ikke minst de fysiske forholdene om bord.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
- Som representanter for en av de viktigste fiskerinasjonene i verden er det naturlig at Norge deltar i denne type arbeid. Ikke minst gjennom erfaringer, ofte negative sådanne, fra manglende deltakelse i andre internasjonale prosesser, har vi lært at mange av de viktigste beslutningene som berører våre medlemmer fattes stadig lenger unna våre hjemtrakter, sier Webjørn Barstad. Det er ressurskrevende å følge slike prosesser, men samtidig nødvendig for å ivareta våre medlemmers interesser. Fiskebåt arbeider med å utvide sitt internasjonale engasjement, og i ILO ble kontakter knyttet med representanter fra rederi- og arbeidsgiversiden i 41 land.

LANGSIKTIG
Konvensjonsarbeid er langsiktige prosesser. ILO introduserte behovet for en konvensjon i 1990 årene. Første runde med tre-parts forhandlinger foregikk i 2004. Etter andre runde i 2005 ble en konvensjonstekst lagt fram for votering, men oppnådde ikke tilstrekkelig støtte fra arbeidsgiversiden og de fleste asiatiske land. Dermed falt et konvensjonsforslag for første gang i ILO