Rapporten fra ekspertkomiteen er viktig i arbeidet med generell matsikkerhet og ernæring. Matsikkerhetskomiteen drøftet anbefalinger på bakgrunn av rapporten under sitt 41. møte i forrige uke.

I beslutningsdokumentet fikk Norge gjennomslag for anbefalinger om å:

-synliggjøre fisken i ernæringsstrategier, policy og programmer
-oppmuntre til økt konsum av fisk, særlig blant gravide, ammende og barn
f-remme mattrygghet som et viktig element i arbeidet med matsikkerhet og ernæring
-ha klar referanse til sjømat, fiskeri og akvakultur som vesentlig i kampen mot sult og for å sikre ernæringsriktig mat til alle, i alle relevante dokumenter om mat, matsikkerhet og ernæring
-øke oppmerksomheten om viktigheten av fiskeri, akvakultur, spesielt under dette tusenårets første høynivå internasjonale konferanse i ernæring (ICN2), som vil finne sted i Roma i november senere i år.

FNs matsikkerhetskomité ble etablert i 1974 og er den sentrale politiske plattformen i FN for matsikkerhet og ernæring. Komiteen fungerer som et mellomstatlig forum i FN-systemet. Komiteen har også et eget uavhengig ekspertpanel som utgir rapporter med uavhengige, vitenskapelige kunnskapsbaserte analyser og råd.

Norge har over år vært pådrivere for å få sjømat på agendaen, og bidro sterkt til at sjømat ble en del av dokumentet ”The future we want”, fra FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Rio+20 i 2012. Her understreket verdens ledere viktigheten av et sunt marint økosystem, bærekraftig fiskeri og bærekraftig havbruk for matsikkerhet og ernæring.