Økningen gjelder Naturbruk (VG1), Fiske og fangst (VG2), og Akvakultur (VG2).

Sett Sjøbein trekker frem de positive tallene fra VG2 Fiske og fangst som øker med 16 % og VG2 Akvakultur som øker med 18%.
-Jeg synes det er spesielt gledelig å se en økning i søkingen til læreplass innen fiske og fangst, der det i år er 105 søkere. Disse ungdommene bør næringen ta imot med åpne armer, og sørge for å gi dem solid opplæring i faget. Innen akvakultur er det også en veldig positiv utvikling, der det i år er 124 ungdommer som søker læreplass, en økning på 10% fra i fjor. Det viser at flere unge satser på en fagbrevutdanning, noe vi synes er en positiv trend, sier prosjektmedarbeider i Sett Sjøbein, Kristine Aarnes.