Sertifiseringen gjelder lange og brosme som er fanget med garn og line i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I tillegg omfattes teinefangst av brosme av ordningen. Rognkjeks, som først og fremst fanges i Troms og Finnmark, er godkjent for alt garnfiske nord for Stad.

- Det har lenge vært en prioritert sak for Fiskebåt å få plass sertifisering for disse fiskeriene. Vi er derfor nå svært galde for at dette er på plass, sier assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk.

Også administrerende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen, mener dette er viktig.

- Norsk fiskeriforvaltning er generelt anerkjent som ledende, men flere av våre viktigste
markeder krever miljøsertifisering som kan dokumentere dette. Det at nye arter nå blir sertifisert, er derfor positivt, sier Larsen.

Sertifikatet er åpent for alle norske fiskere som fisker med de redskaper i de farvann som er omfattet av ordningen.