Tidlegare i sommar har russiske styresmakter kravd at fartya skal ha lisensdokument om bord og at dei skal ha reiskapssertifikat.
Fiskeridirektoratet har tatt opp krava med russiske styresmakter fleire gonger den siste månaden og arbeider framleis med å få ei avklaring frå russisk side.