Fiskefartøy over 70 meter har måttet betale denne avgiften, selv om de ikke har brukt los. -Det er et uhensiktsmessig skille mellom fiskefartøy over og under 70 meter som nå fjernes. Det handler om forenkling, likebehandling og selvsagt økonomi, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk i en kommentar.

Blant Fiskebåt-medlemmene er det nå 22 fartøy på 70 meter eller mer.