Den første versjonen av FiskInfo gjøres nå tilgjengelig for næringen, og fiskeriminister Elisabeth Aspaker stod for den offisielle lanseringen av tjenesten under Fiskebåt sitt årsmøte i dag.

Fiskeriministeren sa at regjeringen er opptatt av å fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen både for offentlig forvaltning og for næringslivet.
- FiskInfo viser at jakten på tidstyver er godt i gang, og at det er mulig å skape et bedre og enklere samspill mellom privat og offentlig sektor, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Prosjektet er et samarbeid mellom FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond), BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. Kystvaktsentralen, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt, og ikke minst representanter fra fiskeflåten har også bidratt.
Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon, før en går i gang med fisket og under fisket, er både krevende og uoversiktlige. Fartøyene må hente inn og rapportere informasjon fra og til flere forskjellige dataleverandører og mottakere.

Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon og rapportering av sentral informasjon. Det vil bidra til et mer effektivt fiske.
Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren. I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren.
Fiskerne bestemmer selv hvilken informasjon de ønsker å abonnere på fra BarentsWatch, og listen over kartlag vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne. I den videre utviklingen ønsker prosjektet å bidra til å legge til rette for enhetlig rapportering fra fiskeflåten til myndighetene.

Løsningene på BarentsWatch er tilgjengelige via et maskingrensesnitt (API - Application Programming Interface). Dette betyr at leverandører av online kartplottere og andre systemer kan tilby informasjonen fortløpende til sine brukere. Så langt har systemleverandøren Dualog implementert funksjonaliteten i sitt system for elektronisk fangstrapportering eFangst. Som en del av prosjektet er det laget åpent tilgjengelig eksempelkode for bruk av APIet via en Android App. Gjennom denne applikasjonen demonstreres det hvordan APIet kan brukes, og informasjon levert via BarentsWatch kan kombineres med annen funksjonalitet.

Bruksanvisning
Hvordan får du data til din kartplotter via USB?

-Gå til www.barentswatch.no/kartplotter
·Velg ønsket type informasjon i listE
- Velg fanen ”laste ned selv”
(NB! For bruksdata må du registrere deg og be om tilgang. Følg instruksjoner i tjenesten)
· Velg format
Merk at ”Shape” er et åpent format støttet av Olex og flere andre kartplottere
· Klikk ”last ned”
· Lagre filen på en USB minnepinne
· Sett minnepinnen i kartplotteren

- OLEX vil nå av seg selv spørre om du ønsker å bruke dataene som en ny layer, velg navn på layer og dataene vises.
- For andre kartplottere kan det hende at du må velge å åpne filen

Mer informasjon?

Tjenesten gir informasjon vedrørende
· Faststående bruk i sjøen fra kystvaktsentralen
· Iskanten fra Meterologisk Institutt
· Havbunnsinstallasjoner samt planlagt og pågående seismikk fra Oljedirektoratet

For faststående bruk må man være godkjent av Kystvaktsentralen for å laste ned kart, de andre tjenestene er åpne for alle.

Under de enkelte informasjonstjenestene er det informasjon om tjenestene, en fane for å velge nedlasting av et kartlag og en fane for å sette opp mail-abonnement. Abonnement krever innlogging/registrering på barentswatch.no. Dette gjøres fra samme sted.

For å registrere seg for å få lastet ned faststående bruk må man først være registrert på barentswatch.no som for de andre tjenestene. Etter denne generelle registreringen kommer man til et skjema for registrering av båt. Dette skjemaet sendes til Kystvaktsentralen for klarering og man får respons på mail når det er klart for å ta i bruk tjenesten.

Det er et begrenset antall kartplottere som er støttet og de forskjellige tjenestene støtter ikke de samme kartplotterne, men Shape-formatet støttes av alle informasjonstjenestene.

Tjenestene er også tilgjengelig fra fagapplikasjoner. Ved lansering er det kun Dualog som tilbyr informasjonstjenestene i eFangst.