Nordsjøsild:
Totalt er det sist uke fisket 8.000 tonn med nordsjøsild. Utenlandske båter har i hovedsak bidratt til dette kvantum med hele 6.300 tonn. Direktefangster fra norske båter er fordelt med 1.100 tonn i Skagerak og knappe 400 tonn fra EU-sonen. På kysten av Sogn er det tatt 230 tonn av den minste kystflåten.
 
De utenlandske båtene har fisket hele sitt kvantum i området 42-40 som ligger mellom Shetland og Orknøyene. Disse fartøyene bruker trål, og de rapporterer om mye sild fra dette området. Silda er relativ stor med størrelser på rundt 220 gram. Den har rett modning for rognproduksjon, og med god etterspørsel etter silderogn gir det en høyere verdi for fangstene.

Fra Skagerak har både fisket og størrelsene vert ujevne. Størrelsene ligger fra 120 gram som lavest til 175 gram i snittvekt som høyest. Fra dette området er det nå lite kvote igjen og Sildelaget regner med at de to båtene som er igjen vil ta restkvoten innen kort tid. Silda på kysten er også relativ stor med snittvekter opp i 240 gram, og fiskerne rapporterer om godt med sild i områdene rundt Selje, Vågsøy og Bremanger.
 
Den kommende uken forventer Sildelaget et lavere kvantum i dette fisket da flere utenlandske båter begynner å bli ferdig med kvoten.
 
Makrell:
Makrellfisket foregår i hovedsak langs kysten fra Rogaland i sør til Møre i nord. Det er de minste notbåtene og dorgerne som har vært i aktivitet sist uke. Kvantumet sist uke ligger på 400 t for låssetterne og rundt det samme for dorgefiskerne. Hovedårsaken til det beskjedne kvantumet er at mange av notbåtene er ferdige, samt at både vær og bet på makrellen har vært dårlig for dorgeflåten. Fra båter som har prøvd seg på Oseberg feltet meldes det om større makrell enn på kysten, men så langt er det beskjedne kvanta derfra. Seismikkskyting i området er vel heller ikke til gunst for fiskerne.
 
Et par båter av notbåtene i kyst har vert ute i helgen og lett etter makrell i havet uten resultat, og til uken vil flere ringnotbåter ta om bord not.
 
I fjor hadde vi første fangst fra Norskehavet 8. september. Fra både Island og Færøyene så meldes det om at makrellen er noe seinere i år. Færøyske båter har i helgen fisket i området N 63&8304 [SEMI] 30&8242 [SEMI] W 02&8304 [SEMI] 00&8242 [SEMI] og «Jupiter» har meldt størst fangst med 900 tonn som landes på Færøyene.
 
Med god interesse fra de beste makrellmarkedene i Østen håper vi på godt fiske, god kvalitet og rette størrelser fremover høsten.
 
Havbrisling:
Fra seks norske og en utenlandsk båt fikk vi høstens beste uke på havbrislingen med totalt 3.800 tonn. Dette fisket foregår i tysk og hollandsk sektor i sørlige del av Nordsjøen. Tidligere fisket fartøyene delvis med not, men i sommer/høst har fisket utelukkende foregått med trål. Alle fangster er omsatt til kjøpere for produksjon av mel og olje.
 
Fisket etter indirekte konsum:
Flåten som fisker etter øyepål/ kolmule fordeler seg på to områder. Hoveddelen ligger langs kanten og de fisker både hvitfisk og fiskarter til oppmaling. Mens noen båter har fisket øst av Shetland i EU-sonen. I dette område er det øyepål som dominerer i fangstene og her har vi fangster helt opp mot 800 tonn. Sist uke ble det innmeldt 2.000 tonn med øyepål og knappe 1.100 tonn med kolmule.