Ein ny fangst på 1400 tonn blei meldt inn måndag, skriv fbfi.no, og dermed var kvoten tatt. Ale fangstane, også nvg-silda, er tatt med trål. Nye Fiskeskjer er førebels ikkje fullt rigga for notfiske.

No står nordsjøsilda for tur for Fiskeskjer.