Fiskeri- og kystministeren vil under ministermøtet ha flere samtaler med sine nordiske kollegaer om EUs fiskeripolitikk, Islands forhold til EU og nordisk samarbeid om fiskeripolitikken.

Ministermøte i Nordisk Ministerråd er en årlig begivenhet, og i år er Island vertskap og formannskapsland for Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, matpolitikk og skogbruk. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk deltar fra den norske regjeringen.