Ordningen er et samarbeid mellom BarentsWatch FiskInfo og Fiskeridirektoratet.

- Dette er en tjeneste som har vært etterlyst lenge, og vil uten tvil være til god hjelp for fiskerne, sier leder for styringsgruppa i FiskInfo og avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

Fiskerimeldinger
Informasjonen kommer fra Fiskeridirektoratet gjennom de tradisjonelle fiskerimeldingene. Direktoratet presiserer derfor at det er selve vedtaket om stenging og åpning som gjelder. Båtene må derfor også sjekke fiskerimeldingene for å være helt sikre.

Kontortid
Barentswatch mottar oppdaterte data fra Fiskeridirektoratet innenfor tidsrommet 08.00-16.00. Utenom dette tidsrommet vil ikke nye fiskerimeldinger/J-meldinger publiseres i Fiskeinfo før neste arbeidsdag. Det vil ikke bli publisert Fiskerimeldinger/J-meldinger i tidsrommet fredag kl.16.00 til mandag kl.08.00.

Det jobbes også med å få på plass en ordning med innrapportering av setting og haling av bruk. Denne ordningen skal etter planen være klar i desember.

Under finner du lenke til siden.