-Det er risikofylt å starte leting i værharde områder, som samtidig er de blant de mest produktive havområdene i verden. Her skjer bærekraftig høsting av enorme proteinressurser som verden trenger, og et utslipp her vil være katastrofalt, sier Maråk.

I forbindelse med 23. konsesjonsrunde har Olje- og energidepartementet sendt ut tilbud om førti blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Av disse er tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. 13 selskaper får tilbud om andeler.