Så langt der det registrert vel 18 100 tonn i innmeldingsjournalen melder Sildelaget.
Det er i hovedsak på to felt at fisket har foregått selv om det er tatt noen fangster mellom disse hovedområdene. I sør har fisket foregått vest på Patchbanken og vestover mot grensen til EU, mens i nord er det på Vikingbanken. En norsk båt har vært i EU sonen, rute 4244, og tatt en fangst på 265 tonn med 153 grams sild der, skriver Sildelaget på sin nettside.

Fra det sørligste feltet er det matjessilden kommer fra, men også en del sild går til filet fra dette området. På det nordligste feltet er silden noe større og selvfølgelig mer ettertraktet som filetsild. 11 fangster er kommet på framvisningauksjonen, men ikke alle kunne brukes til matjes og noen fangster gikk derfor til filet. Den riktig gode matjessilda er ikke på plass enda, men god mattilgang, mye åte, gjør at det forventes å starte for fult med første.

Det gode fisket resulterte i at på torsdag med 4800 tonn på et døgn ble det mer enn hva som gikk unna på kveldsauksjonen. Heldigvis løste dette seg neste morgen og alle fangstene ble solgt.

Størrelsen på silda varierer fra 147- til 191 gram, totalt snitt alle områder 167 gram. Fra sørfeltet er snittet 156 gram og fra nordfeltet er snittet 171 gram. Dette snittet er ikke et vektet snitt, men ut fra antall fangster.

Tobis
Også denne uken har det vært gode forhold for tobisfiskerne. Vel 24 000 tonn er meldt inn og fisken har vært svært tilgjengelig, båter har lastet opp på et til to døgn alt etter hvor stort kvantum de skulle ha med seg. 

Fisket har i hovedsak foregått på Engelsk Klondyke, men det er også tatt noen fangster på Inner Shoal. Fisken er av god kvalitet og det at det er mindre åte i fisken gjør at det er gått en del fangster eller deler av fangster til «konsum». 8 båter har kvote igjen noen en tur mens det også er noen som må dele det opp på flere turer for å få opp sin respektive kvote. Med det gode fisket er det blitt litt ventetid ved fabrikkene, to til tre døgn for lossing, men med fisk som er fanget i løpet av en dag har ikke dette skapt noe problem. 

Makrell
Vel 100 tonn makrell er låssatt denne uke og det er her på sørvestlandskysten at fisket har foregått.

Størrelsen på fisken varierer fra 360 til 500 gram alle fangster beregnet for omsetning til ferskmarkedet. Som nevnt er det fanget vel 100 tonn mens det er solgt mellom 80 og 90 tonn, per i dag står det nesten 240 tonn usolgt i lås.

Fra Nord-Norge har det så langt vært stille om «makrellsyner», noe kan vel skyldes at værforholdene for dette fisket har vært svært dårlig i uken som gikk. Vi får bare fortsatt vente i spenning på om det er noe som kommer inn Vestfjorden eller andre områder der nord.