Rapport som er skrevet av forskningsinstituttet Nofima ble lagt fram på Fiskebåt Nord sitt årsmøte i Tromsø i dag.

I rapporten kommer det også fram at fiskefartøyene gir en sysselsetting på rundt 2000 personer. I tillegg kommer det rundt 800 i foredlingsindustrien og drøyt 100 årsverk i annen tilknyttet næring.

God lønnsomhet
Ifølgje Nofima-rapporten er det også god lønnsomhet i fiskeflåten, og da særlig hos de større båtene. Driftsmarginen for de som er større enn 28 meter er på 26 prosent, mens den er på ni prosent for gruppen under 11 meter.

Du kan lese hele rappporten på lenken under