I følge fangststatistikken fra Fiskeridirektoratet gjenstår det pr uke 36 totalt 28.131 tonn hyse av den norske totalkvoten på 74.050 tonn i 2007, skriver Fiskebåt i et brev til Fiskeridirektoratet.

Fiskebåt viseer til at norske fiskere i følge fangststatistikken fisket 27.425 tonn hyse fra og med uke 37 og ut året i 2006. Dette skulle isolert sett tilsi at det ikke er behov for justeringer. Forbundet vil imidlertid peke på at der er to sentrale forhold som ikke er sammenlignbare mellom de to årene. Det ene er at kystflåten i dag har fisket opp sine kvoter av torsk, og dette vil normalt begrense hysefisket. Det andre er at det gjennom flere refordelinger ble gitt betydelige hysetillegg til trålerne og konvensjonelle fartøyer over 28 meter i 2006, som gjorde det mulig å holde oppe fisketakten ut gjennom året.