Det står no igjen vel 54.000 tonn av totalkvoten og i tilsvarande periode på slutten av fjorået blei det fiska knapt 27.000 tonn. Fiskebåt viser også til at bestanden er i god forfatning og at Det internasjonale havforskingsårdet har foreslått ein høgare kvote for 2008.