På møtet skal statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet innleie til debatt om aktuelle fiskeri- og næringspolitiske spørsmål.

Ei anna hovudsak blir spørsmålet om kva endringar som er i vente i norsk fiskerinæring. Innleiarar er direktør Knut Helge Vestre i Coldwater Prawns of Norway og professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger.