Andre saker på årsmøtet er:
Rammevilkårene for norsk sjømatnæring, med statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet som innleder.Kl. 1300 Lunsj

En smak av fremtiden
Innledere:
Børge Grønbech, markedsdirektør, Norges Sjømatråd
Geir Huse, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
Ståle Walderhaug, seniorforsker, SINTEF
Trygve Myrvang, adm. dir. Norges Råfisklag

Fishing for litter
Innleder: Hilde Rødås Johnsen, Salt Kl.

Utfordringer for den nordnorske havfiskeflåten
Innleder: Audun Maråk, adm. dir. Fiskebåt