-Det er positivt at vi får eit møte med ministeren. Vi er glade for at ho har vore ute ei stormnatt før og står han av.
-Fiskebåtredernes forbund har overfor Nærings-og handelsdepartementet og Fiskeridepartementet foreslått tiltak for å oppnå ei fornying av fiskeflåten. Fiskeri-og kystministeren har alt repsonerdt positivt på forslaga, og det er naturleg at vi diskuterer rammene for å kunne fornye flåten. Da tenkjer eg på finansiering-, struktur- og fartyrammer. Ei fornying av flåten vil slå positivt ut også for miljøet, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.
-I neste veke blir det nye forhandlingar med EU og den vidare strategien for forhandlingane vil vi ta opp på møtet med statsråden, seier Maråk.