Bakgrunnen er at Miljøverndepartementet har lovet et svar i løpet av august på forslaget om et næringslivets NOx-fond. Det var før ferien at et samlet norsk næringsliv leverte sitt forslag til departementet om en miljøavtale mellom mynighetene og næringslivet om NOx.

Forslaget om in miljøavtale mellom næringslivet og styresmaktene innebærer blant annet innbetalinger til et fond som skal finansiere rensetiltak. Dette eret mostykke til dagens ordning med en avgift, som går rett i statskassen. Miljøavtalen vil også gi differensierte avgifter, blant annet slik at havfiskeflåten slipper med langt lavere innbetalinger enn dagens avgift på 15 kroner per kilo NOx-utslipp.