Av Inge Halstensen, styreleiar i Fiskebåtredernes Forbund

I dag fyller direktør Audun Maråk 50 år. Han har vore direktør i Fiskebåtredernes Forbund i snart 20 år, sidan 1990. Han er altså ein av oss, ein av dei som har valt å bruka livet sitt på norsk fiskerinæring, trass i mange andre spennande muligheter og tilbod.

Gud signe Audun for det.

Fiskebåt sin styrke er svært høg kompetanse i administrasjonen