"Fiskebåtredernes Forbund fortolker gjeldende regelverk slik at seismiske undersøkelser må vike for fiskeriaktivitet i et område, også dersom det er gitt lisens for seismiske undersøkelser
området. Vi tolker det også slik at seismiske fartøy skal vike dersom fiskeriaktivitet kommer til et område hvor det ikke var fiskeriaktivitet i utgangspunktet. Samtidig er det (selvsagt) slik at sjøveisreglene kommer til anvendelse der de to fartøytypene kommer i nærheten av hverandre. Imidlertid innebærer undersøkelsesplikten at seismiske fartøy ikke ” uforvarende ” skal kunne komme opp i situasjoner hvor sjøveisreglene må anvendes. Derfor kan slike situasjoner oppstå som et resultat av selvtekt. Fiskebåtredernes Forbund ber om myndighetenes vurdering av denne forståelsen. Fiskebåtredernes Forbund mener også det er viktig at selvtekt ikke går upåaktet hen. Det bør derfor vurderes om lisensnekt skal anvendes som virkemiddel for seismikkfartøy som flere ganger kommer opp i konfliktsituasjoner som følge av manglende forundersøkelser", heter det blant annet i brevet.