Konferansen som er i Ålesund 4. og 5. oktober, har en tydelig miljøprofil, der det blant annet blir sett på hvilke teknologiske løsninger som er mulig, og hvilke begrensinger dagens kvotesystem setter.

Det blir også en egen sesjon som er øremerka mesopelagisk fiskeri. Her blir det presentert siste nytt fra sentrale fagpersoner innen ressurs, biologi, fangst, foredling, regulering av fiske samt økonomiske perspektiver for utviklingen av et nytt fiskeri.

Klikk her for å lese mer om konferansen