I talen i Oslo sa Kjølsøy blant annet dette om struktursaken:

FHL industri og eksport er klare på at strukturtiltak må føre til
strukturering. Derfor må strukturkvoter ha en lengde som bidrar til dette.
Minimum på lengde med fiskefartøys levealder var vårt svar, samtidig var
vi klare på at den nye fiskeripolitikken ikke må gies tilbakevirkeonde kraft.
De som har investert under et annet regime må ha forutsigbarhet for sine
investeringer. Her skuffet regjeringen, de endret det som alt var gjort,
men de som investerte hadde ikke dette med i sine kalkyler.

Vi er og har vært opptatt av at fiskeripolitikken må være forutsigbar.
Regjeringen har rett i at Svein Ludvigsen presset gjennom endringer uten
at det var nok støtte for dette i Stortinget. Derfor forventer vi også at
regjeringen nå sørger for at de får bred nok støtte for de endringer de
foretar. Da er regjeringens forslag kun å se på som et
forhandlingsutgangspunkt. Hvis regjeringen nå presser gjennom den nye
fiskeripolitikken uten selv å sikre seg en bred dekning, da vil vi anklage de
for selv å ha utført det samme som Ludvigsen. Da har vi fått en
tidsuavgrenset strukturdebatt, og det er vi ikke tjent med!

Styreleder Terje Kjølsøy i FHL industri og eksport gikk også til sterkt angrep på Fiskeri- og kystdepartementets rolle i saken om NOx-avgiften, og sa blant annet:

"Kjære årsmøte, erfaringene fra arbeidet med NOx avgiften ga meg to
lærdommer. Jeg så et fiskeridepartement som var handlingslammet, og
som ikke hadde gitt finansdepartementet beskjed om alvorlige
konsekvenser av en avgiftsutforming. Hadde den politiske ledelsen i
fiskeridepartementet pleid litt tettere kontakt med oss i næringen, sjekket
ut saken litt på forhånd, så hadde vi sannsynligvis sluppet de
nervepirrende ukene før jul. Slett politisk håndtverk og intet annet var
bakgrunnen for forslaget, men jeg lærte også at det nytter å jobbe for en
sak. Brenner vi for noe, så kommer vi i havn. Stortingspolitikerne viste
stor forståelse og bisto oss i jobben med å få snudd vedtaket, og
finansdepartementets politiske ledelse viste et langt større ansvar og en
langt større forståelse for næringen enn vår ”egne” i fiskeridepartementet.
Herved sender jeg en sjelden takk til Kristin Halvorsen".