Sildebestanden er i svært god forfatning og blir høstet bærekraftig. Neste års kvote er likevel redusert fra 1.643.000 tonn i 2009, og skyldes svakere rekruttering etter 2004. Kvoten for 2010 er fastsatt i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforsking (ICES).

Partene er enige om å videreføre den felles forvaltningsplanen som har til formål å sikre et høyest mulig langtidsutbytte. I følge ICES er forvaltningsplanen i tråd med føre-var-prinsippet.

Partene har avtalt adgang til hverandre sine soner på samme relative nivå som i år.