Det er Nærings- og fiskeridepartementet som ansetter i stillingen. Dagens HI-sjef, Tore Nepstad, går av etter to åremålsperioder på til sammen 12 år.

Søkerne er
Karen Boxaspen (52), forskningsdirektør, Bergen
Thorbjørn Gaarder (60), chief credit officer, Oslo
Ole Arve Misund (58), administrerende direktør, Svalbard
Erlend Moksness (65), forskningsdirektør, Arendal
Segey Surovtsev (33), mananging online editor, Murmansk