Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Pelagisk Forening og Sjømat Norge ha rlevert et felles forslag i den pågående diskusjonen om reguleringer av vassildfisket.

I brevet blir det blant annet vist til flere møter i høst mellom Fiskeridirektoratet og næringen om reguleringen av vassildfisket. Organisasjonene skriver i brevet at de deler Fiskeridirektoratets målsetting om at vassildfisket må gjennomføres med minst mulig innblanding av andre arter, og er innstilt på bidra til å finne hensiktsmessige tiltak for å nå målet.