Målet med prosjektet er å implementere kvalitetsstandard for sjøfryst filet for havfiskeflåten og i samarbeid med Norsk Sjømatråd utvikle et nytt merke for norsk sjøfryst filet.

Gjennom et felles initiativ «Norwegian frozen at sea» har ombordprodusentene tatt tak i felles utfordringer knyttet til dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet ut mot forbruker.

Felles standard
Sammen med Fiskebåt og Møreforsking er det utviklet en felles kvalitetsstandard som kan brukes som «benchmark» for kvalitetsdokumentasjon av ombordprodusert filet. I samarbeid med Standard Norge og Norsk Sjømatråd vil produsentene nå publisere standarden.

Kursmateriell
Flåten ønsker å utarbeide veileder og kursmateriale i tilknytting til bruk av standarden i samarbeid med Møreforsking, Fiskebåt, Marint kompetansesenter og Standard Norge.

Prosjektet er en samfinansiering mellom FHF, Vest-Norges fiskesalgslag, SUROFI, Råfisklaget og Sjømatrådet samt egeninnsats fra Fiskebåt, Arctic Linefish, Leinebris, Atlantic, Br. Sperre/Granit, Nor Seafoods/Andenesfisk, Ramoen, H.P. Holmeset/Geir, Carisma, Standard Norge og Marint Kompetansesenter.