FbFi skrev på lederplass at ”En økning fra 650 til 850 basistonn vil gi 29 færre båter”. Fiskebåt har påpekt at dette er feil, siden økningen maksimalt kan gi 15 færre fartøy.

FbFi gir nå Fiskebåt rett i dette, men forsøker å bortforklare regnestykket i lederen 26. januar, der avisa sammenlignet på forskjellige forutsetninger. Istedenfor å innrømme feilen prøver avisa å forsvare det ukorrekte regnestykket. I lederen beregnet de ikke effekten av heving av kvotetaket, slik de påstod, men forskjellen mellom dagens gjennomsnittlige struktureringsnivå (520 tonn) og en eventuell maksimal strukturering.

Det blir fortsatt like tendensiøst, og fortsatt sammenligner FbFi epler og bananer. I tillegg regner avisa fortsatt feil. Korrekt sammenligning er samlet antall basistonn, delt på de alternative kvotetakene:

41768:650=64 fartøy
41768:850=49 fartøy

Dette forutsetter at alle fartøy strukturerer maksimalt. I praksis er dette urealistisk, noe også dagens struktureringsnivå viser.

Det er FbFi som bør erkjenne de faktiske forhold-Fiskebåt gjør nettopp det.