Fiskebåt ber derfor i et brev til Fiskeridirektoratet at konsesjonsforskriften blir endret på dette punktet, slik at også kystfartøyene kan bruke trål.

Flere av medlemmene i Fiskebåt har reist spørsmål rundt denne problematikken, ikke minst som følge av at ringnotfartøy kan bruke trål når de fisker nordsjøsild. Samtidig kan kystflåten bruke trål når de fisker makrell i det samme området.

- At næringen tar opp problemstillingen viser at det foreligger et ønske om å større fleksibilitet. Fiskebåt kan heller ikke se at det foreligger biologiske grunner til at ikke også kystflåten kan bruke trål i fisket etter nordsjøsild, heter det i brevet til direktoratet.

Med bakgrunn i det, ber nå Fiskebåt om at det blir gjort endringer i konsesjonsforskriftene.