Gode markedsforhold, sunn konkuranse og økte priser til fisker er de viktigste årsakene til den økte verdiskapingen i følge Norges Råfisklag.

Stabilitet i tilførslene
Over år viser fiskeriaktiviteten og råstofftilførslene i Norges Råfisklags distrikt en stor grad av stabilitet. Dette fremkommer både med hensyn til mengde, fordeling mellom arter og andelsmessig fordeling av landingene mellom regioner, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Seien og Nordmøre vinnere
I 2006 gav dette seg positivt utslag i et svært godt, og hele 36 prosent økt, seikvantum. Seien ble levert langs kysten til i gjennomsnitt 9 prosent økte priser, som igjen resulterte i over 200 millioner kroner i økt verdi til fiskerne. Seien gjorde positivt utslag for aktører i alle regioner i Råfisklagets distrikt i 2006.
Nordmøre var den regionen som fikk størst andelsmessig økning i kvantum i 2006. I Råfisklagets sydligste distrikt økte tilførslene fra norske og utenlandske fartøy med ca. 8.000 tonn eller hele 44 prosent sammenlignet med 2005, heter det i pressemeldingen.

Rekeprisene fikk en oppsving mot slutten av året
I motsetning til for fisk, har verdiutviklingen for reker på ingen måte vært positiv. I rekenæringen sliter aktørene både på sjø og land med et ustabilt og mettet råvaremarked, stor konkurranse og fortsatt lave priser for pillede reker. I 2005 endte rekekvantumet i Råfisklagets distrikt på 40.000 tonn - omtrent halvparten av kvantumet i 2000. For 2006 ble det et ytterligere fall til totalt 31.000 tonn. Det var et lyspunkt mot slutten av året, at rekefiskerne oppnådde bedre priser for sine fangster, skriver Norges Råfisklag i sin pressemeling