Fiskebåt har i dag i tillegg fått informasjon om at norske ringnotfartøy har kommet fram på tunge sildeforekomster rundt 50 nautiske mil sør for de avmerkede fangstområdene. Fartøyene i området er akkurat nå værhindret i fisket.

Det er selvsagt nå også betydelige sildeforekomster utenom disse områdene, ikke minst i området mellom Bjørnøya og kysten av Troms. Et russisk fartøy leverte for kort tid siden en sildefangst tatt i området ved Bjørnøya.

-Kjempestort område
-Ukesbildet bekrefter fiskernes observasjoner av store fangstbare sildeforekomster over et kjempestort geografisk område, som ikke på noen måte støtter vurderingen fra ICES av gytebestanden, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

-Et annet virkelig interessant spørsmål er om påstanden fra ICES om at det ikke er vært en skikkelig gyteårgang siden 2004 virkelig holder. Vi har fått inn resultat fra sortimentsprøver med aldersfordeling av sild som spriker svært mye. Silda som er fisket utenfor kysten av Troms bekrefter langt på vei ICES sin slutning, mens prøver fra Norskehavet lenger sør viser et bilde med sild som er yngre enn 10 år, der nær 40% av fangsten var 4-, 5- og 6-åringer. Selv om dette er enkeltprøver indikerer det rekruttering inn i bestanden, uttaler Maråk.

-Spennende
-Toktet i februar 2015 blir spennende. Vi har hatt møter med Havforskningsinstituttet (HI) om gjennomføring, antall fartøy og dekningen i tid og rom. Næringsaktørene og HI ble enige om en skisse som HI nå skal konkretisere. I tillegg har Fiskebåt vært i kontakt med Sildelaget for å sikre finansieringen av et revidert toktopplegg, noe Sildelaget er positiv til, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.