FHF er fellesorgan for fiskeri- og havbruksnæringas forskingsengasjement. Inntektsgrunnlaget er ei forskingsavgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer.

Det nye styret som er oppment av Fiskeri- og kystdepartementet ser slik ut:

Rolf Jørn Karlsen, styreleiar, LO
Magnar Pedersen, 1. nestleiar, FHL
Eva Toril Strand, 2. nestleiar, Fiskebåt/Fiskarlaget
Grethe Andreasen, LO
Kurt Karlsen, Fiskarlaget
Irene Heng Lauvsnes, FHL
Alf Helge Aarskog, FHL

Varamedlemmer:
Tore Roaldsnes, Fiskebåt/Fiskarlaget
Brit Sæle Instebø, Fiskarlaget
Arne E. Karlsen, FHL
Mona Lindal, FHL
Trine Danielsen, FHL
Helge Lønes, LO
Inger Furmyr, LO