-Det er ingen grunn til å legge skjul på at høstens forhandlinger med EU vil bli svært krevende, som følge av makrellsaken, sa hun.

Statsråden understreket sterkt betydningen av at lønnsomme bedrifter er fundamentet for arbeidsplassene i fiskerinæringen. Berg-Hansen understreket at ressursfordelingen mellom kyst og hav ligger fast og sa at strukturpolitikken,Deltakerloven og Råfiskloven er rammeverk som skal beholdes.
-Justeringen kan likevel foretas, det er ikke slik at alt dette er hogd i stein, sa statsråden.
Hun antydet mer fleksibel redskapsbruk som er av tiltakene for å få en mer energieffektiv flåte.
Statråden understreket behovet for gode prosesser i forkant av avgjørelser i viktige og vanskelige saker.

Hun berømmet næringen for å ha kommet seg helskinnet gjennom finanskrisen så langt, men sa også at finanskrisen ikke forklarer alle problemene i hvitfisksektoren. Berg-Hansen sa at innovasjon, teknologi- og produktutvikling ikke hadde preget denne sektoren og at det her ligger store utfordringer.