Dei britiske og irske kvotane skal reduserast i forhold til kvotetilrådingane, men skal ikkje vere meir enn 15 prosent lågare enn tilrådinga noko år. -Eg gler meg over at Storbritannia og Irland samarbeider fullt ut i desse spørsmåla. No gjeld det å arbeide vidare for å hindre at eit slikt overfiske skjer igjen, seier EU-kommisjonær for fiske-og havspørsmål, Joe Borg.