-Statens Ernæringsråd løyver årleg bøndene 100 mill. kroner for å fremja auka bruk av landbruksprodukt, trass i at bøndene tilbyr feil type omega. Samstundes vert det løyvd 6 mill. kroner for at me skal leggja om til fisk og omega3.
Med slike haldningar hos dei som skulle ha vore våre fremste ambassadørar for auka fiskekonsum i vårt eige land, er det ikkje rart at Gudbrandsdalen synest vera eit like fjernt marked for oss som Amerika, sa Halstensen mellom anna.