Det blir dermed stappfullt i møtesalen på Thon Hotel Bristol i Oslo i neste uke.

Programmet for møtet ser slik ut:

Onsdag 17. februar

Kl. 09.00 Musikalsk åpning

Sak 1 Godkjenning av innkallingen og navneopprop

Sak 2 Tale ved styreleder Jonny Berfjord

Sak 3 Forretningsorden

Sak 4 Valg av varaordfører og nemnder, m.m.

Sak 5 Årets forskningsprogram og framtidige prioriteringer innen
ressursforskning

Innledere:
Adm.dir Sissel Rogne, HI
Forskningsdirektør Geir Huse, HI

Kl. 12.00 Sak 6 Sjømatnæringens rammebetingelser. Hvordan vil statsråden
bidra til at sjømatnæringen blir framtidsnæringen?

Innleder: Fiskeriminister Per Sandberg

Lunsj

Kl.14.15 Sak 7 Markedsutfordringer og industrielle utfordringer for
sjømatnæringen

Innledere:
Adm.dir. Terje Martinussen, Norges sjømatråd
Konsernsjef Tommy Torvanger, Nergård AS
Salgsdirektør Rolf Kristian Våge, Pelagia AS


Kl. 15.30 Sak 8 Styrket samarbeid i sjømatnæringen- Fiskesalgslagsloven
Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag
Inger Marie Sperre, Sjømat Norge
Sveinung Flem, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
Jonny Berfjord, Fiskebåt
Arne Karlsen, Sjømat Norge

Møtet er beregnet slutt senest kl. 16.30

Kl.19.30 Festmiddag


Torsdag 18. februar

Kl. 09.30 Sak 9 Skattlegging av ressursrenten i fiskeflåten?
Innleder: Professor Ragnar Tveterås

Sak 10 Øvrige årsmøtesaker

a Årsrapport 2015
b Regnskap for 2015
c Avgifter til Fiskebåt i 2016
d Reise- og diettgodtgjørelse i 2016
e Styrets godtgjørelse I 2015

Sak 11 Valg

Sak 12 Avslutning

Møtet er beregnet slutt senest kl. 12.00