-Dessverre kan det se ut for at lærlinger og kadetter nå sliter med å få plasser som er nødvendig for å fullføre sine utdannelser. Eg vi oppfordre alle som har mulighet til det å hjelpe disse.. Eg vil oppfordre de som jobber med dette til å komme sammen for å se på disse utfordringene, sa Lundberg.

Statsbudsjettet
-Med mange av de endringene som regjeringa foreslår nå, så  vil vi bli svekka i forhold til Sør-Norge. Det flyttes penger fra distrikts-Norge og over til sentrale strøk som Oslogryta og Stavangerområdet. Dette vil gå ut over kommunikasjon og samferdsel. Det vil også ramme utbygginger av havner ute i distriktene. Alt dette er vi avhengig av å ha på plass for at vi i distrikts-Norge skal kunne holde liv i resten av landet. For det er jo her ute langs kysten den store verdiskapningen skjer. Alle spådommer tilsier også at det er i Nord-NN at den store veksten vil komme i de nærmeste årene, sa Lundberg blant annet.

Førstehåndsomsetningen
Lundberg sa at det var mye positivt i Stortingsmekldingen om sjømatindustrien, men også noe negativt:
-Det er vi som er gitt mulighetene til å høste av havets delikatesser og det er vi som eier salgslagene. Er det ikke da riktig at det også er vi som bør kunne ha siste ord i prisfastsettelsene? Salgslagene gjør en god jobb og holder seg godt oppdatert på hva som er mulig å kunne oppnå ute i markedene. Historien viser vel også at vi for det meste har hatt riktige eller kanskje for lave minstepriser, sa Lundberg.

Struktur
-Det er vel riktig å si at vi er litt skuffet over at vi har usikkerhet om fremtidige struktureringsmuligheter. Flere sitter nå på gjerdet og venter. At vi fortsatt også skal være avhengig av et kondemneringsfartøy er for meg helt feil, sa Lundberg.

Selfangst
-Eg vil så ofte eg kan minne dagens regjering om hva slags næring de de etter all sannsynlighet bidro sterkt til å knekke ryggen på. Med å fjerne et lite tilskudd på 12 millioner var det nok spikern i den velkjente kista for selfangstnæringen. Dette er smålig og et skikkelig slag under beltested for ei gammel og tradisjonsrik næring.
Ei næring som det kanskje vil vise seg burde vært opprettholdt. Ei næring som hadde mye spennende på gang, men som dessverre ikke kom i mål.
Dessuten kan denne næringa levere veldig gode produkter til en verden som skriker etter mat. Oppfordringa mi til regjeringa og departementet er:
Stikk snarest hendene litt lenger ned i lomma og se om det ikke finnes noen millioner som kan bidra til at vi kan opprettholde denne næringa fremover.
Kanskje kan det settes noen forutsetninger om at innen et viss antall år må de stå på egne bein, sa styreleder Geir Lundberg blant annet i sin tale til årsmøtet i Fiskebåt Nord i Tromsø.