Minsteprisen for stor hyse fanget med andre redskaper enn snøre, justeres ned.

Minsteprisene for øvrige fiskeslag videreføres på dagens nivå.
Nye og endrede minstepriser gjelder fra og med mandag 28. september 2015 og inntil videre.