Volummessig er kvoteavtalen tilbake på omtrent samme nivå som før makrellkonflikten, som vi la bak oss tidligere i år.

Norske fatøy kan fiske 1 900 tonn lange/blålange, 1 600 tonn brosme, 500 tonn sei og 800 tonn andre arter. Norge får også en makrellkvote på 5 140 tonn. Denne kvoten kan fiskes både i Færøyenes farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Norges gis også adgang til å fiske inntil 80 000 tonn kolmule fra Norges kyststatsandel i Færøyenes sone.

Til gjengjeld får Færøyene fiskekvoter i Barentshavet. Færøyene kan fiske 4121 tonn torsk, 900 tonn hyse, 800 tonn sei og 200 tonn andre arter.

Protokoll fra drøftelser mellom norske og færøyske myndigheter om gjensidige fiskerettigheter i 2015