Kolmuleavtalen er nærmest en kopi av årets avtale med et lite tillegg på totalkvoten. Når det gjelder NVG-sild er partene enige om en totalkvote (TAC) på 435 000 tonn. Denne blir trolig mer når landene skal fastsette sine nasjonale kvoter.

- Dette er viktig at kyststatene står samlet om viktige elementer i forvaltningen, selv om de ikke er helt enig i fordelingen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Totaluttaket blir over det som er anbefalt fra ICES, og som legger kyststatenes konservative forvaltningsplan til grunn for kvoteanbefalingen.

- Uten gjeldende forvaltningsplan, ville ICES kvoteanbefaling vært 489 000 tonn i hendhold til en MSY rådgivning, så alt i alt er dette en fornuftig avtale, sier Maråk.