Før ferien ba Fiskebåt om tillegg også for autolineflåten. Da svarte Fiskeridirektoratet at de ønsket å se an fisket til etter ferien.

For kystflåten ble fisket etter hyse sluppet fritt på forsommeren.