Prosjektet skal identifisere muligheter og utfordringer for fiskeri og akvakultur, lage forvaltningsplaner for å utnytte nye muligheter, samt gjennomføre tiltak som reduserer negative effekter av økte temperaturer.

I tett samarbeid med næring og andre interessenter skal forskerne sørge for at både industri og andre beslutningstakere får verktøyene de trenger for å sikre en robust og bærekraftig sjømatnæring for framtida.

ClimeFish inkluderer totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land og er ledet av UiT